Opvang

Opvang

Landelijke Kinderopvang vzw organiseert buitenschoolse kinderopvang in SAMEN FERM voor alle Oostkampse scholen. De leerlingen worden ’s morgens gebracht door begeleiders van SAMEN FERM tot aan de speelplaats van de school. Op het einde van de dag worden de kindjes teruggebracht onder begeleiding van een leerkracht en een extra vrijwilliger Marijke.

 

Wat ?

  • voor- en naschoolse opvang tijdens het schooljaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakanties

 

Voor wie ?

  • kleuters en lagere schoolkinderen: opvang tijdens het schooljaar in Schooldreef 6, 8020 Oostkamp
  • kleuters: opvang tijdens de schoolvakanties in de locaties Oostkamp en Ruddervoorde

 

Waar ?

  •   Hoofdlocatie: Oostkamp, Schooldreef 6, tel 050 841 410

 

Reglement

Hieronder kan je het huishoudelijk reglement (versie 1/9/2021) van Ferm Kinderopvang downloaden.

 

close

Kleuter

Lager onderwijs