Evaluatie

Wat ?

Om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden is een regelmatige en vooral ernstige evaluatie noodzakelijk. Belangrijk daarbij is dat niet alleen de zuivere leerprestaties, maar ook de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind gevolgd en geëvalueerd wordt.

Er zijn zowel schriftelijke als mondelinge evaluaties:
mondeling: met de leerlingen, met de ouders, met de collega’s tijdens overleggen
schriftelijk: het rapport

 

Het rapport

Er zijn jaarlijks 5 rapporten.
Elke rapportperiode bevat verschillende onderdelen:
 

 • Cijferrapport
  Dit rapport behandelt volgende leergebieden: Wiskunde, Nederlands, Wereldoriëntatie en Muzische vorming.
  De leergebieden worden op hun beurt onderverdeeld in de verschillende domeinen die per rapportperiode aan bod gekomen zijn.
  Alle getoetste onderdelen worden vermeld.
  Het eerste rapport van het eerste leerjaar is een woordrapport.
 • Doelenrapport
  Dit rapport bestaat uit sociale vaardigheden, leren leren en zwemmen.
  De doelen worden gequoteerd met onvoldoende, voldoende, goed en zeer goed.
 • Rapport Levensbeschouwelijke vakken
  Dit rapport toont de behandelde levensbeschouwelijke thema’s en het proces van de leerlingen tijdens die thema’s.
  Dit resulteert dan ook in een algemene beoordeling op 10
 • Rapport Lichamelijke opvoeding
  Dit rapport toont de doelen waaraan gewerkt werd tijdens de rapportperiode.
  De doelen worden gequoteerd met onvoldoende, voldoende, goed en zeer goed.

 

Het oudercontact

Enkele rapportperiodes worden verduidelijkt tijdens een oudercontact.
Voor de herfstvakantie is er een oudercontact ENKEL voor het eerste leerjaar.
Voor de kersvakantie is er een oudercontact voor alle kleuterklassen EN lagere klassen.
Voor de paasvakantie is er een oudercontact voor alle kleuterklassen EN lagere klassen.
Voor de zomervakantie is er een oudercontact voor alle kleuterklassen EN lagere klassen.

Gedurende het ganse schooljaar kan een oudercontact op aanvraag komen.

 

close

Kleuter

Lager onderwijs