Huiswerk

Wat ?

Huiswerk is een belangrijk gegeven binnen onderwijs. Huiswerk ligt immers in het verlengde van het leerproces dat in de klas is opgestart. Onze kinderen leren zelfstandig te werken en leren leren door middel van huiswerk.
Huiswerk vormt een link tussen…

 

School en thuis

Ouders worden expliciet betrokken bij het kunnen, kennen en zijn van hun kind(eren). Wij engageren ons om taken en werkjes mee te geven op maat van het kind en die leiden tot een succesbeleving. Ouders engageren zich om met hun kinderen te communiceren, hen te ondersteunen, hen te motiveren en te waarderen. Indien het huiswerk te moeilijk blijkt dan delen de ouders dit mee via de agenda.

 

Leren op school en leren thuis

Inoefenen, automatiseren, opzoeken, verwerken, memoriseren….een goede leerattitude die over de grenzen van de school heen dient gestimuleerd draagt bij tot een juiste werkhouding en planning (zelfsturing).

Concrete afspraken worden opgenomen in het schoolreglement en met de ouders besproken op de 1ste infoavond van het schooljaar.

 

Wij engageren ons om ...

 • Het huiswerk aan te passen aan de leeftijdsgroep (inhoud en tijd)
 • Niet uit het oog te verliezen dat een deel van de leerlingen pas laat thuis komen (opvang Stekelbees, bus, grootouders,….)
 • Rekening te houden met leerlingen die reeds therapie volgen buiten de schooluren.
 • De leerlingen zelf hun huiswerk gedurende de week te plannen.
 •  

Ouders engageren zich om ...

 • Hun kinderen te begeleiden en het huiswerk te checken.
 • De schoolagenda te ondertekenen (dagelijks: heen en weerschriftje KO en L1 tot L4; wekelijks L5-L6).
 • Te melden via de agenda indien het huiswerk niet gemaakt kon worden (onverwachte situatie, kind begreep de opdracht niet, ….).
   
 • Huiswerkintensiteit/dag
 • 1ste graad 10 tot 15 min niet op woensdag en vrijdag (L1 leest dagelijks)
 • 2de graad 20 tot 30 min
 • 3de graad 30 tot 45 min

Stappenplan bij het maken van het huiswerk
Beertjes van Meichenbaum

 

 

L1 planning + afwerking

Elke dag lezen
Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag

L2 planning + afwerking

Huiswerk wordt gepland op maandag voor de komende week
Er zijn elke week vaste items

L3 planning + afwerking

Huiswerk wordt op vrijdag gepland voor de komende week

L4 planning + afwerking

Huiswerk wordt op vrijdag gepland voor de komende week

L5 planning + afwerking

Huiswerk wordt op vrijdag gepland voor de komende week
2 wekelijks zelfstandig werk Nederlands + wiskunde + Frans

L6 planning + afwerking

Huiswerk wordt op vrijdag gepland voor de komende week
2 wekelijks zelfstandig werk Nederlands + wiskunde + Frans
 

 

 

close

Kleuter

Lager onderwijs