Vriendenkring

De Vriendenkring OKBS is een groep “oud”gedienden die zich belangeloos inzetten voor de school.

De VZW organiseert acties en activiteiten die de schoolrekening helpen spijzen. 
Alle verzamelde gelden gaan integraal terug naar alle leerlingen via leermiddelen, laptops, Prowiseborde, …

 

Samenstelling Vriendenkring 2021 - 2022

Voorzitter

TAVEIRNE Peter

Penningmeester

GREGOIRE Marc

Secretaris

VANBEVEREN Michaëla

Bestuursleden

BOSTYN Ferdinand
DRAYE Marijke
ELIAS Gerda
GOBYN Valère
LAMBERT Gregoire
MAENHOUT Tim (directeur)
 

close

Kleuter

Lager onderwijs