Leerlingenraad

De leerlingenraad is een vertegenwoordiging uit de lagere klassen vanaf L4.

De leerlingen vergaderen en bespreken hoe ze de school beter kunnen maken.

Er wordt van elke vergadering een klein verslagje gemaakt en geupload.

Na de vergadering worden de voorstellen besproken met de directie.

De leerlingenraad komt 1 keer per maand samen.

Er worden jaarlijks verkiezingen gehouden in de klassen voor de vertegenwoordiging in de leerlingenraad

Samenstelling leerlingenraad 2021-2022
 

close

Kleuter

Lager onderwijs